Lantraser

På Lantgården möter du hotade gamla nordiska lantraser. För mer information om djuren klicka på rasnamnen till höger. 

Djur till försäljning!

Du är välkommen att kontakta oss under dagtid om du vill anmäla ditt intresse för att köpa lantraser. 
Anders Torstensson, 0703-32 87 97

Vid försäljning av får, getter, grisar, kor, ankor, gäss och kaniner följer vi de olika föreningarnas rekommenderade priser. Vi har genbank för samtliga av våra raser.

Vid försäljning av höns gäller följande:
Kycklingar: 8-16 veckor, 100kr + moms/st.
Unghöns: 5 månader och uppåt, 150kr+moms/st.
Våra kycklingar säljes könsbestämda, naturruvade och med genbanksintyg.