Fjällko

fysiska faktaartspecifikt
vikt: 
mankhöjd: 
Fjällkon är den populäraste och vanligaste av våra svenska lantraser. Ursprungligen härstammar den från norra Sverige där den troligen funnits sedan vikingatiden. Rasen är nära besläktad med raserna sidet trönderfe i Norge och nordfinsk boskap.
Fadder: Varsego AB
 

Ekologi:
Båda könen är kulliga med svankig rygg och förhållandevis långa ben. Färgen varierar men är vanligtvis vit med små svarta eller rödgula fläckar. Fjällkon är något mindre än de flesta andra koraser. Mängden mjölk är inte så riklig, men å andra sidan är den desto fetare. Fjällkon är väl anpassad till vårt nordiska klimat och den är både stark och tålig.

Historiskt ursprung:

Hotbild:
Under slutet av 1800-talet inriktades aveln mot individer med vit färg och hornlöshet, sedan dess är behornade och skäckiga individer ovanliga. Avelskraven i kombination med det faktum att ett fåtal besättningar nästan helt dominerade aveln är en viktig orsak till fjällkons tillbakagång. Så sent som 1993 startades Projekt Rädda Fjällkon och två år senare bildas föreningen Svensk Fjällrasavel.