Fjällgås

Fjällgåsen (Anser erythropus) är globalt utrotningshotad och är listad som sårbar på den internationella rödlistan och är en av Sveriges mest akut hotade fågelarter. Målsättningen för Projekt Fjällgås är att det i framtiden ska finnas en livskraftig population av fjällgäss i de svenska fjällen.

Fjällgåsen var tidigare en relativt vanlig häckfågel i Sverige men under det senaste halvseklet har beståndet i Skandinavien minskat dramatiskt. Under 1900-talet försvann de sista ursprungliga fjällgässen nästan helt från Sverige och Finland. I Norge finns ett litet och minskande bestånd om 10 - 20 häckande par. Det största hotet mot arten anses vara att de jagas utmed flyttvägen och vid övervintringsplatserna runt Kaspiska havet och Svarta havet.

Projekt Fjällgås startades på 1970-talet av Svenska Jägareförbundet och har haft stöd av bl.a. Naturvårdsverket och Världsnaturfonden. Samarbetet med Nordens Ark inleddes redan när parken startade 1989. Under kommande år kom Nordens Ark att skicka över 50 fjällgäss till utsättningsprojektet och totalt har projektet har under åren 1981 -1999 satt ut 348 fjällgäss i de svenska fjällen.  Fjällgåsungar sattes ut tillsammans med vitkindade gäss (Branta leucopsis) som fungerade som fosterföräldrar. Systemet med fosterföräldrar innebar att man gjorde en avsiktlig förändring av gässens flyttningsväg till nya övervintringsplatserna främst i Holland. Metoden var framgångsrik och under senare år har ett tiotal par häckat i Lapplandsfjällen och den svenska fjällgåspopulationen är idag den enda som inte minskar i världen. Under 2000-2006 gjorde projektet inga utsättningar då man upptäckte att vissa gäss i avelspopulationen bar på gener från bläsgås (Anser albifrons), som är en närstående art. Detta ledde till att samtliga gäss som användes till och med 1999 var tvungen att tas bort ur avelsprogrammet.

År 2006 tog projektet ny fart då en avelpopulations av viltfångade fjällgäss började byggas upp. Genom ett samarbete med ryska myndigheter och gåsforskare har fjällgäss fångats in som ungfåglar på den ryska tundran (utan att skada den ryska populationen)och transporterats till Sverige och till den nya avelsanläggningen som byggts på Nordens Ark. De ryska fjällgässen förökade sig för första gången 2008 då en kull med två hanar och en hona kläcktes fram. Sedan dess har många fler fjällgäss kläckts på Nordens Ark och 2010 återupptogs utsättningarna i de svenska fjällen.

Tillsammans med Svenska Jägareförbundet har Nordens Ark släppt ut fjällgäss i det vilda. Se hur det går till  i den här filmen .

Svenska PostkodLotteriet, Hasselbladsstiftelsen, Fondation Segré,  Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket stödjer Nordens Arks arbete med att rädda fjällgåsen.

Läs mer om fjällgås.
Läs mer om Projekt Fjällgås på Svenska Jägareförbundets hemsida här!

Följ fjällgässens framfart över norden här.