Blekingeanka

fysiska faktaartspecifikt
vikt: anka 2 - 2,5 kg, andrik (hane) 2,5 - 3,5 kg
mankhöjd: 
Fjäderdräkten är blekt vildfärgad med vita partier, ofta med en vit halsring. Helt vita individer kan också förekomma. Ben och näbb är gulorange till orange och näbben har en svart tipp.
Fadder: Rasen saknar fadder
 

Ekologi:
Ankor trivs bäst i grupper om en andrik (hane) och tre eller fyra ankor (honor).

Historiskt ursprung:
Tama ankor började hållas i Sverige under medeltiden. Dagens blekingeanka härstammar, liksom svensk gul anka och svensk blå anka, från gräsänder. Blekingeankan anses vara den mest ursprungliga lantrasankan och är väl anpassad för vårt klimat.

1994 återfanns rasen på Ungskär i Blekinges yttre skärgård där de hållits utan förädling eller inblandning av andra ankraser. De hölls i stall under vintern och släpptes sedan ut i havsbandet under sommarhalvåret.

Hotbild:
Blekingeankan är ett av våra mest hotade lantrasfjäderfän. Vid inventeringen 2010 fanns bara 140 avelsindivider registrerade. För att en lantras ska räknas som räddad krävs minst 1 000 registrerade individer.
I Lantrasforums rödlista betecknas blekingeankan som akut hotad.